A razón de 1 millón de dispositivos Kindle por semana