Pronto OTA Update FroYo 2.2 para MyTouch 3G Slide

Pronto OTA Update FroYo 2.2 para MyTouch 3G Slide