Windows Phone 7: Un poco de historia

QiiBO Sessiions 1: Justice League